Az emlékezés és az előrelátás hatalma, amellyel az összefüggéstelen pillanatok k…

Az emlékezés és az előrelátás hatalma, amellyel az összefüggéstelen pillanatok kaotikus zűrzavarából rendezett egymásutániságot: építhetünk, kétségtelenül az emberi érzékenység csodálatraméltó fejleménye. Bizonyos szempontból ez az emberi agy legfőbb teljesítménye, amely az embert a túlélés és az élethez való alkalmazkodás legrendkívülibb… Continue Reading

Hogyan tartják össze az érzelmek a különálló én illúzióját? Ha alaposan megvizs…

Hogyan tartják össze az érzelmek a különálló én illúzióját? Ha alaposan megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a félelem a felelős érzelmi énérzetünk épségéért. Nos, miért félünk annyira? Azért, mert azt hisszük, korlátozottak és különállók vagyunk. Olyasvalakinek képzeljük magunkat, akit bántódás, sérülés, sérelem… Continue Reading