A csend az Önvaló A csend örök Csakis a csend az örökkévaló beszéd, az egyet…

A csend
az Önvaló
A csend örök

Csakis a csend az örökkévaló beszéd, az egyetlen szívtől szívig hatoló szó.

A csend a guru ajándéka, mely felfedi az Ön-ismeret fényét, amely a fennmaradó valóságként ragyog. Az elhangzott szavak, legyenek bármilyenek, feleslegesek, ha a guru és a tanítvány szemei összetalálkoznak.

A csend a munka leghathatósabb formája. A guru csendes, és béke uralkodik el mindenen. Hallgatása hatalmasabb és nagyobb súllyal bír, mint az összes szent irat együttvéve. Valójában a guru mindig bensődben él. A guru hallgatása a leghangosabb tanítás, s egyben kegyelem is, méghozzá annak legmagasabb rendű formájában. A csend az igaz, a tökéletes tanítás. Csak a legfejlettebb kereső számára alkalmas, mások képtelenek tökéletes ösztönzést meríteni belőle, ezért az igazságot magyarázó szavakra vágynak. Ám az igazság szavakon túli, magyarázatok nem férnek hozzá. Legfeljebb utalni lehet rá.

A csend a legjobb és a leghathatósabb beavatás. A csend beavatás mindenki szívét megváltoztatja. A csend-beavatás a legtökéletesebb, magában foglalja a tekintet, az érintés és a tanítás [általi beavatást]. Minden módon megtisztítja az egyént, és megszilárdítja őt a valóságban. A csend az elmebeli tevékenység nélküli meditáció. A belső csend önátadás, melynek jelentése: az ego érzete nélkül élni.

A csend akkor kel életre, amikor az egyén tökéletesen mentes az egótól, amikor teljesen átadja önmagát az Úrnak.

A csend igazság,
a csend üdvösség,
a csend béke,
s ennélfogva a csend az Önvaló.

A csend állapota meghaladja a beszédet és a gondolatot.

Az, ami létezik, a csend.

A bölcsek úgy mondják, hogy az az állapot, amelyben az „én” gondolata [az ego] a legkevésbé sem bukkan fel, az Önvaló, amely csend. Egyedül ez a csend, ez az Önvaló Isten, egyedül az Önvaló az egyéni lélek, egyedül az Önvaló ez az ősidők óta fennálló világ. Kizárólag a csend tapasztalata a valós és: tökéletes tudás.

A lét tiszta állapota a kegyelemhez [Önvalóhoz] kötődik, mely mentes minden ragaszkodástól. Egyedül ez az ember saját csendes állapota, mely mentes minden egyébtől. Légy tisztában azzal, hogy az egyedüli igaz istentisztelet ekként a csendként időzni, miután megtapasztaltad, miként létezik. Tudd, hogy a szakadatlan, igaz és természetes istentisztelet bemutatása – amelyben az elme engedelmesen megállapodik az egyedüli Önvalóként, miután az Urat a szív trónjára emelte – a csend, minden istentisztelet legtökéletesebbike. A megszabadulás egyedül a csend, mely mentes az öntelt egótól. Az ember egyedül akkor nem adja át önmagát, amikor elfeledkezik az Önvalóról, s emiatt kikerül e csendből. Légy tisztában azzal, hogy akkor adod át önmagadat igazán Istennek, ha csendként időzöl, az Önvalótól nem különböző, lecsillapodott elmével.

A belső csend önátadás, s ez az ego-érzet nélküli élet. A beszédet és a gondolatot meghaladó állapot a csend, mely meditáció elmebeli tevékenység nélkül: az elme leigázása a meditáció, a mély meditáció az örök beszéd. A csend örökké beszél, a nyelv örök áradása az. A beszéd megtöri a: csendet, mivel a szavak akadályozzák e néma „nyelvet”. Előadások órákra leköthetnek embereket anélkül, hogy azok fejlődését elősegítenék. A csend másfelől állandó, és az egész emberiség javát szolgálja. […] A csend nem más, mint ékesszólás; a szóbeli előadások nem oly ékesszólóak, mint a hallgatás. A csend szakadatlan ékesszólás, […] a legtökéletesebb nyelv. Létezik egy állapot, amelyben a szavak elhalnak, és a csend uralkodik.

Vajon abból áll-e az igehirdetés, hogy dobogóra állunk és buzdítjuk a körülöttünk lévő embereket? A prédikáció a tudás egyszerű közlése, mely valójában csak csendben történhet. Miképpen vélekedsz arról az emberről, aki egy órán keresztül hallgat egy szentbeszédet, majd anélkül távozik, hogy az olyan benyomást gyakorolt volna rá, amelynek következtében megváltoztatja életét? Vesd össze őt egy másikkal, aki egy szent jelenlétében ül, s némi idő után úgy távozik, hogy élet-szemlélete teljesen megváltozott. Melyik jobb: hangosan prédikálni mindenféle hatás nélkül, vagy belső erőt sugározva csendesen ülni?

Milyen erősnek kell lennie a csend általi prédikációnak! Ám az emberek nem értik ezt az egyszerű, mezítelen igazságot, mindennapjaik igazságát, az örökké jelen lévő, örökké tartó létezést. Az igazság az Önvalóé. Létezik-e bárki, aki nincs tudatában az Önvalónak? Ám az emberek még csak hallani sem szeretnek eme igazságról, ugyanakkor nagy buzgalommal szeretnének tudni mindarról, ami e világon túl található, mennyországról, pokolról és újraszületésről.

Abszolút tudatosság
Sri Ramana Maharsi tanításai
Válogatta: Grace J. Mc Martin

(Visited 42 times, 1 visits today)

AZVagyunk

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.