A valódi világ az elmén túl van Kérdező: Számtalanszor felmerülő kérdés, hogy a…


A valódi világ az elmén túl van

Kérdező: Számtalanszor felmerülő kérdés, hogy az univerzum az okság törvényének van alávetve, vagy pedig e törvénytől függetlenül létezik és működik. Úgy tűnik, hogy te az ok nélküliség pártján állsz, hogy minden, bármennyire kis dolog is önmagától való, keletkezése és elmúlása mindenféle ismert magyarázat híján van.

Maharaj: Az okság a térbeli események időbeni egymásutániságát jelenti, legyen a tér fizikai vagy mentális. Idő, tér, okság, mind mentális kategória, amelyek az elmével keletkeznek, és múlnak el.

K: Amíg az elme működik, az okság érvényes törvény.

M: Mint minden mentális dolog, az úgynevezett okság törvénye is ellentmond önmagának. A létező dolgoknak nincs egyedi oka; a teljes univerzum közreműködik, még a legkisebb dolog létezése esetén is; emiatt semmi nem lehetne az ami, az univerzum nélkül. Amikor mindennek a forrása és az alapja azonos, akkor okságról, mint univerzális törvényről beszélni helytelen. Az univerzum nem korlátozott saját tartalma által, mivel lehetőségei végtelenek; ezenkívül alapvető és teljesen szabad elvek megnyilvánulása, vagy kifejezése.

K: Igen, végtére is belátható, hogy teljesen hibás azt mondani, hogy valamely dolog léte egyedüli okozója egy másik dolognak. A valóságos életben mégis mindig cselekedni kezdünk, ha eredményt akarunk elérni.

M: Igen, sok ilyen tevékenység folyik a tudatlanság miatt. Ha az emberek tudnák, hogy semmi nem történhet meg csak akkor, ha azt a teljes univerzum lehetővé teszi, akkor sokkal többet érnének el, kevesebb energia ráfordításával.

K: Ha minden az oksági totalitás kifejeződése, akkor hogyan beszélhetünk valamely eredmény felé mutató szándékos tevékenységről?

M: Valójában a cél elérésének a kényszere is a teljes univerzum kifejeződése. Csupán azt mutatja, hogy az energia potenciál bizonyos szintre emelkedett. Az idő illúziója késztet arra, hogy az okságról beszélj. A múltat és a jövőt az időtlen mostban tekintve, egy általános minta részeiként, az oksági elv elveszíti érvényességét, és a kreatív szabadság foglalja el a helyét.

K: Még mindig nem értem, hogyan tud bármi ok nélkül bekövetkezni.

M: Amikor azt mondom, hogy egy dolog ok nélküli, azt úgy értem, hogy létezhet egyéni ok nélkül. Szükség volt édesanyádra, hogy életet adjon neked; nem születhettél volna meg a Nap és a Föld nélkül. De mindezek nem idézhették volna elő a születésedet a te megszületésre irányuló vágyad nélkül. A vágy az, ami megszül, az adja a nevet és a formát. Bekövetkezik a kívánatos elképzelése és akarása, és valamilyen tapinthatóként vagy elképzelhetőként manifesztálja magát. Így keletkezett a világ, amelyben élünk, a mi személyes világunk. A valós világ az elme látókörén túl van; mi vágyaink fátylán keresztül látjuk, felosztva azt örömre és fájdalomra, jóra és rosszra, belsőre és külsőre. Ahhoz, hogy úgy lássuk az univerzumot, amilyen az valójában, a fátyol mögé kell lépni. Nem olyan nehéz ezt megtenni, mert a fátyol tele van lyukakkal.

K: Mit értesz lyukakon? És hogy lehet őket megtalálni?

M: Vedd szemügyre a hálót és annak számtalan ellentmondását. Alkotsz és rombolsz minden egyes lépéssel. Békét akarsz, szeretetet, boldogságot, és keményen dolgozol, hogy szenvedést, gyűlöletet és háborút hozz teremts. Hosszú életet akarsz és túleszed magad, barátságot akarsz és kihasználod a másikat. Tekintsd olybá a fátyladat, mint ami ilyen ellentmondásokból készült, és távolítsd el őket – ha valóban látod őket, el fognak tűnni.

K: Ha látom az ellentmondásokat, és ez eltünteti azokat, nincs-e oksági kapcsolat látásom és eltűnésük között?

M: Az okság, éppen úgy, mint a fogalom, nem érvényes az őskáoszra.

K: A vágy mennyire okozati tényező?

M: Egy a sok közül. Mert minden dolognak számtalan okozati tényezője van. De a forrása mindennek egy, a benned lévő Végtelen Lehetőség, a Legfelsőbb Valóság, amely erejét, fényét és szeretetét minden tapasztalatra rávetíti. De ez a forrás nem ok, és az okok egyike sem forrás. Emiatt mondom, hogy minden önmagától való. Megpróbálhatod nyomon követni, hogyan történik valamely dolog, de nem fogod tudni felfedezni, hogy az a dolog miért úgy van, ahogy van. Egy dolog azért van úgy, ahogy van, mert az univerzum olyan, amilyen.

Sri Nisargadatta Maharaj – Én AZ vagyok

(Visited 24 times, 1 visits today)

AZVagyunk

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.