Leválni a világról Sokféle írást olvastam már, pogány mesterektől és prófétákt…

Leválni a világról Sokféle írást olvastam már, pogány mesterektől és prófétáktól, az Ó- és Újtestamentumból, és minden erőmmel és igyekezetemmel azon voltam, hogy megismerjem a legfőbb és legtökéletesebb erényt, amelynek révén az ember leginkább és legközvetlenebbül hasonulhat Istenhez és kegyelemből… Continue Reading